Design:
Balustrady ze stali nierdzewnej

Strony internetowe

Obchodní podmínky

Prodejce

Eva Macháčková

Podnikatelka je registrována u Městského úřadu Česká Lípa pod č. j. ZIVCL/4976/2013/VYB/3.

Nakupující / objednatel

Osoba, která si u prodejce objednala zboží nabízené na těchto internetových stránkách.

I. OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ

Objednání zboží je možné provést prostřednictvím tohoto internetového obchodu či prostřednictvím e-mailu. Veškeré objednávky takto přijaté jsou považovány za závazné. Po přijetí objednávky prodejce kontaktuje zákazníka a zakázku potvrdí. Pokud je zboží nebo materiál na zakázku vyprodán, není objednávka pro prodávajícího závazná. V případě, že zákazník požaduje odchylku produktu, než je standardní nabídka, potvrzuje prodávající tuto odchylku samostatně, nikoliv automaticky pro přijetí objednávky.

II. DODACÍ LHŮTA

Dodací lhůta se řídí možnostmi prodejce. Pokud bude zboží na skladu, bude objednávka vyřízena bez odkladu, v opačném případě termín závisí na množství objednaného zboží a na jeho výrobní náročnosti. Ve většině případů je tato lhůta 1 - 8 týdnů v závislosti na pracnosti zakázky. Případné prodloužení dodací lhůty bude objednateli sděleno a konzultováno prostřednictvím kontaktního e-mailu resp. telefononicky.

III. ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY ZE STRANY PRODEJCE

Prodejce si vyhrazuje právo zrušit celou objednávku nebo její část v níže uvedených odůvodněných případech:

- nedostupnost materiálu potřebného ke zhotovení objednaného zboží a pokud zároveň objednatel nesouhlasí s navrhovaným náhradním řešením,

- neočekávané zvýšení ceny materiálu potřebného ke zhotovení objednaného zboží tak, že není možné zboží zhotovit za smluvenou cenu a pokud zároveň objednatel nesouhlasí s novou cenou za zhotovení objednaného zboží, kterou zhotovitel stanoví,

- v případě tzv. vyšší moci, tj. v případech, kdy nelze důvodně žádat prodejce, aby plnil přijaté a akceptované objednávky (např. dlouhodobější nemoc, živelná pohroma apod.)

IV. ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY ZE STRANY OBJEDNATELE - odstoupení od smlouvy (bez udání důvodu), storno objednávky ze strany objednatele

V souladu s novým Občanským zákoníkem má zákazník právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dní od převzetí zboží a do této lhůty zakoupené zboží odeslat prodejci. Má-li spotřebitel právo odstoupit od smlouvy, nevyžaduje se, aby uvedl důvod a s právem odstoupit od smlouvy nelze spojit postih (např. smluvní pokuta, sankce). Prodávající do 14 dní vrací zpět peníze, pokud však obdržel vrácené zboží nebo má doklad o jeho odeslání. Cena za vrácené zboží se poníží o částku, kterou ztratilo zboží běžným používáním. Cenu poštovného za vrácené zboží  hradí nakupující.

Zákazník nemůže vrátit zboží, u kterého porušil hygienický obal. Pletené šály nejsou baleny do hygienického obalu.

U zboží vyrobeného na zakázku (zboží upraveného podle přání nakupujícího nebo pro jeho osobu) má nakupující právo do 14 dnů od uzavření odstoupit od smlouvy a to pouze v případě, že po dohodě obou stran nezačal prodávající pracovat na realizaci objednávky. V případě obdržení zboží na zakázku nelze zboží vracet bez udání důvodu. Takové zboží může nakupující pouze reklamovat, nesplňuje-li domluvené parametry nebo vykazuje-li jiné vady.

K vrácenému zboží musí být zákazníkem dále přiloženy doklady o prodeji zboží s přiložením čísla bankovního účtu, na které budou vráceny peníze z prodeje zboží.

Prodejce upozorňuje objednatele, že zboží zaslané zákazníkem zpět na dobírku nebude přijato.

V. ZPŮSOB  A CENA DOPRAVY

1) V České republice

Dopravu zboží po ČR zajišťuje Česká pošta. Za tímto účelem je objednatel povinen v objednávce uvést skutečnou dodací adresu, na kterou bude možno zboží doručit.

Při objednávání zboží si zákazník zvolí typ služby České pošty, která mu nejvíce vyhovuje:

a) Doporučený balíček

Zásilky malých rozměrů dodává doručovatel České pošty při pěší obchůzce. Doba doručení 2 - 5 pracovních dní (dle dlouhodobých zkušeností 90% zásilek je doručeno již druhý pracovní den).

b) Balík do ruky

Zásilky rozváží poštovní doručovatel autem na určenou adresu (do 1 - 2 pracovních dní od odeslání). Na zásilku se uvádí i telefonní číslo zákazníka, aby mohl obdržet SMS avízo o doručování. Pokud zákazník nesouhlasí s uvedením svého čísla na zásilku, musí toto uvést v poznámce u objednávky.

c) EMS (Express Mail Service)

Expresní rozvoz zásilek Českou poštou na určenou adresu (do druhého dne od odeslání). Na zásilku se uvádí i telefonní číslo zákazníka, aby mohl obdržet SMS avízo o doručování. Pokud zákazník nesouhlasí s uvedením svého čísla na zásilku, musí toto uvést v poznámce u objednávky.

Ve všech případech platí, že pokud není adresát zastižen doma, je jeho zásilka uložena na České poště a po dobu 7 - 15 dní připravena k vyzvednutí.

2) Na Slovensko

Zboží na Slovensko posílám také prostřednictvím České pošty po předchozí uhradě zboží na bankovní účet. Platby ze Slovenska přijímám v EUR i v CZK.

CENA DOPRAVY

Ceny uvedené u každého produktu v tomto internetovém obchodě jsou konečné. V ceně není zahrnuta cena balného a poštovného. Při zasílání objemné zásilky rozložené do více balíků, cena poštovného a balného úměrně narůstá.

Cena poštovného v rámci ČR:

Ceny se řídí aktuálními tarify České pošty podle velikosti a váhy zásilky - výše poštovného se kalkuluje přímo v objednávce a zákazník ji akceptuje odesláním objednávky:

* Doporučený balíček při platbě předem na účet od 55 Kč

* Balík do ruky (doručení zrychlené 1 - 2 dny) od 130,- Kč (dle váhy zásilky)

* Expresní dodání - EMS - Express Mail Service České pošty (doručení do druhé dne po odeslání) od 160,- Kč (dle váhy zásilky)

* Příplatek za dobírku 45,- Kč (poplatek České pošty za zpracování dobírkové složenky, dobírka = platba doručovateli nebo na přepážce pošty)

Cena poštovného do států EU:

Orientačně: zásilky do 250g 160 Kč, do 500g 170 Kč, do 1kg 250 Kč, do 2 kg 390 Kč.

VI. ZPŮSOB PLATBY

Prodejce akceptuje níže uvedené způsoby platby za objednané zboží:

* zaslání zboží na dobírku s platbou zboží při jeho převzetí doručovateli nebo na přepážce České pošty;

* platba předem převodem na bankovní účet  - zboží bude odesláno až po přijetí platby, zasílám doporučeně, výhodnější poštovné, protože se neúčtuje příplatek za dobírku, variabilní symbol = číslo objednávky

1) Platby v rámci České republiky přijímám v CZK na účet 2400 461 112 / 2010

2) Platby ze Slovenska přijímám v EUR i v CZK

formát IBAN CZ8720100000002400461112

SWIFT / BIC FIOBCZPPXXX

název účtu: Ing. Milena Jelínková

název banky: Fio banka a.s.

Typ platby: Europlatba nebo platba do ČR, VS = číslo objednávky

Pokud platba nepřijde do 5 pracovních dnů a zákazník neprojeví nadále o zboží zájem, je objednávka stornována a zboží uvolněno k prodeji.

VII. REKLAMACE

Objednatel je povinen bez zbytečného odkladu po dodání zboží jej prohlédnout a oznámit prodejci případné zjištěné vady na e-mailovou adresu prodávajícího mili.musilova@email.cz nebo na uvedený telefonní kontakt.
Při reklamaci zakoupeného zboží je nutné, aby objednatel prodejci zaslal nebo předložil veškeré listiny, které mu byly předány prodejcem v rámci vyřízení objednávky reklamovaného zboží, tedy zejména fakturu, případně jiné. Dále je nutné, aby objednatel v případě, že prodejci vrací vadné zboží, jej vrátil kompletní tak, jak jej převzal od prodejce.
Objednatel má možnost se v případě reklamace domáhat, aby vadné zboží bylo opraveno nebo vyměněno za zboží nové anebo může od kupní smlouvy odstoupit a požadovat vrácení kupní ceny v případě, že se bude jednat o vadu neopravitelnou nebo opakovanou. Prodávájící může také nabídnout slevu z ceny vadného zboží.
Prodejce bez zbytečného odkladu po obdržení reklamace a reklamovaného zboží reklamaci vyřídí nebo podá objednateli zprávu o průběhu vyřizování reklamace. Pro vyřízení reklamace se stanoví lhůta 30 dnů. V odůvodněných případech je možné tuto lhůtu prodloužit po předchozí dohodě s objednatelem.
Podmínkou pro kladné vyřízení reklamace zboží v záruční době je skutečnost, že reklamované zboží nebude vykazovat vady či jiné poškození, které by bylo způsobeno neodborným zacházením objednatele.
Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody způsobené nesprávným používáním prodaného zboží, stejně jako za škody způsobené vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje poskytnutá záruka. Ve svém oznámení musí objednatel uvést jaké vady byly u zakoupeného zboží zjištěny a tyto náležitým způsobem konkretizovat.

V případě, že se v záruční dvouleté době vyskytla vada, je nutné rozlišit mezi podstatným a nepodstatným porušením kupní smlouvy. V prvním případě si zákazník může vybrat, zda chce zboží vyměnit, opravit, úplně odstoupit od smlouvy nebo slevu. U nepodstatného porušení smlouvy pak zákazník může žádat odstranění vady či slevu, odstoupit může, pouze pokud prodejce odmítne závadu odstranit nebo to nestihne včas.

VIII. VRÁCENÍ PENĚZ

Při oprávněném a odůvodněném nároku na vrácení peněz objednatele bude odpovídající částka zaslána objednateli na bankovní účet, který objednatel prodejci sdělí při reklamaci. Pokud objednatel nevlastní bankovní účet, vrací se příslušná částka poštovní poukázkou.

IX. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Prodejce si vyhrazuje právo uchovat osobní údaje objednatele v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. Prodejce se zavazuje, že osobní údaje neposkytne třetí straně a že tyto údaje budou použity pouze pro vyřízení zakázky objednatele.

Registrační číslo prodejce v registru Úřadu pro ochranu osobních údajů: 00061067/001.

Používá systém OpenCart
Mia Venison © 2018